fbpx

 

Mám za sebou pracovně nabitý rok, proto jsem se jej rozhodla zrekapitulovat. 

Nové pro mě bylo, že jsem se rozhodla z části opustit volnou nohu a začala spolupracovat s Národním pedagogickým institutem. Byť nejsem klasický zaměstnanec / úředník, stejně s sebou tento krok přinesl spoustu zajímavých výzev.

 

Od lektorování k e-learningu

S posunem do státní správy je spojen i posun pracovní náplně. Zatímco na volné noze jsem spíše lektorovala, nyní moji pracovní náplň tvoří předně návrhy e-learningů. Letos jsem jich realizovala šest.

S přesunem do velké organizace se rovněž proměnila témata, jimž se věnuji. Na volné noze jsou moji cílovou skupinou lektoři jazyků. Jejich témata se točí zase kolem volné nohy. Byť vzdělávací témata, vždy mají trochu přesah do marketingu a i digitální kompetence se stáčejí tímto směrem.

V Národním pedagogickém institutu jsou primární cílovou skupinou učitelé a ředitelé škol. Jejich témata jsou vzdálená marketingu. Naopak potřebují posílit digitální kompetence pro vzdělávání, autorskoprávní gramotnost či informační gramotnost.

Moji novou cílovou skupinou jsou pak lektoři učitelů. Jejich témata jsou různorodá dle zaměření, ale vždy se nějak vztahují k digitálním technologiím ve vzdělávání. Tuto cílovou skupinu jsem poslední rok nejvíce školila generativní umělou inteligenci.

Změna témat mě baví a můžu říci, že se v ní cítím dobře. Stejně jako se dobře cítím v kolektivu, v němž pracuji. 

 

Od tvorby e-learningů k mentorování

Mým úkolem ve státní správě ale není pouze e-learningy tvořit. Cílem je podílet se na tvorbě koncepce, jež celkově navýší kvalitu vznikajících online kurzů.  Jako tvůrce se tedy podílím na několika málo z nich, v ostatních působím jako seniorní learning designer / mentor. 

Tvorba koncepce mně a mým kolegyním zabrala poslední čtvrtrok a postupně ji uvádíme v život. Koncepce byla realizována po pečlivé analýze ve spolupráci s designery služeb. Jedná se o inovativní model pro design vzdělávacích služeb. Zřejmě bude sloužit jako vzor pro jiná oddělení v organizaci. Mám radost ze spolupráce, která nese takové plody. 

 

AI, digitální kompetence i learning design

Tým e-learningu je součástí Oddělení digitalizace ve vzdělávání, která má různorodou agendu. Díky studiu informační vědy mě zatím žádné téma nezaskočilo.

V červnu jsem se podílela na formulaci Doporučení pro využívání umělé inteligence na školách. V září jsem komentovala generativní AI u kulatého stolu. V říjnu jsem komentovala využití AI obecně i ve výuce jazyků v podcastu DigiIn. V listopadu jsem lektorovala na konferenci Digiseč workshopy k digitálním kompetencí ve vzdělávání. V prosinci jsem v tandemu s Alešem Dlouhým natáčela webinář Úvod do generativní umělé inteligence.

Vedle toho jsem jako volnonožec vedla workshopy o generativní AI pro Dům zahraniční spolupráce, a to hned na třech akcích. V květnu pro jazykové animátory v Goethe institutu, v srpnu pro učitele krajanů a v prosinci jsem na konferenci Kód, AI, škola vedla workshop i přednášela. Dostala jsem volnou ruku přednášku zasadit do širší teoreticko-filosofické perspektivy, což mě velmi bavilo. 

 

Studium na VŠ

Od ledna 2021 studuji informační vědu na VŠ. Tento rok jsem absolvovala poslední dva semestry magisterského studia a v lednu 2024 snad přistoupím ke státní závěrečné zkoušce. 

Studium pro mě tento rok nebylo vůbec jednoduché. Dvě starší děti přišly do puberty a bylo potřeba si zvykat na novou domácí dynamiku. S dvěma mladšími syny jsem kompenzovala specifické poruchy učení. Obojí je řešitelné, ovšem je potřeba tomu věnovat čas a značné úsilí. Jarní semestr jsem tedy doháněla o letních prázdninách, podzimní po nocích. 

Přesto mi studium stále dává smysl. Informační věda je fascinující obor, který je protkán vším, čemu se aktuálně věnuji. Netroškaří, mnohem lépe nasedá na agendu státních institucí. O to lépe se cítím, když se mi daří kombinovat volnou nohu i práci ve státní správě. Studium mi dodává potřebné kompetence pro obojí. 

 

Co jsem letos četla

Moc neumím číst beletrii a trochu mě to štve. O to líp mi ale jde non-fiction. Zde je moje četba od května 2022 do prosince 2023. Převažují knihy k tématům informační věda, data, jejich interpretace a zobrazování, vzdělávací technologie a learning design. Moc mě bavily také knihy k tématu ženské otázky v Česku. 

 

Stále zůstávám na volné noze

Do roku 2024 stále vedle státní správy zůstávám na volné noze.

Plánuji stejně jako poslední tři roky online konferenci Učíme jazyky ONLINE. Vedle toho budu přednášet a vést workshopy na několika konferencích, jež organizují jiné instituce. Na některých budu řečnit anglicky, na což se velmi těším.

Jako lektorka lektorů budu školit téma, jak vést webináře. A i nadále se budu věnovat tvorbě e-learningu a mentorování tvůrců e-learningu. Ve státní správě i mimo ni. 

Věřím, že rok 2024 opět přinese spoustu zajímavých příležitostí.

 

ODEBÍREJTE #EDTECH NEWSLETTER.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU.

Tématem newsletteru jsou trendy ve vzdělávacích technologiích, lektorské i digi tipy, online vzdělávání. 

Jste úspěšně přihlášeni k odběru newsletteru.