fbpx

Moje březnové čtení je, zpětným pohledem, zajímavá směsice EdTechu, informační vědy, learning designu a digitální ekonomie. 

Knížky zhodnotím a specifikuju, pro jakou jsou cílovku.

 

Šest set stran dat z pandemických let. Nikoli dat medicínských, nýbrž vzdělávacích. 

Není to veselé čtení, protože se ukazuje, že nadšení pro EdTech dostalo pandemickou zkušeností těžkou ránu. Při globálním pohledu (publikaci vydalo UNESCO) se ukazuje, že z technologií těžili zejména ti, co už k nim přístup a potřebné kompetence měli. Ti ostatní vyšli z pandemie jako poražení.   

Upřímně doufám, že vlády zemí dokážou zjištění UNESCO reflektovat a zapracovat. 

Doporučuji všem úředníkům, kteří se věnují tématu technologií ve vzdělávání.

UNESCO (2023). An EdTech Tragedy? https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386701

Žijeme v informační společnosti. Jak se to projevuje v rovině ekonomické? Tématům digitální ekonomiky se věnuje dlouhodobě akademik Nick Srnicek. 

V této (audio)knize se konkrétně zaměřuje na platformní společnosti, tedy firmy, které fungují na bázi platforem. Ukazuje, na jakých principech stojí platformy jako Spotify, Uber či Google (Alphabet). Rozkrývá různé roviny příjmů společností Amazon, Netflix a Meta. 

Mimo jiné se zde dozvíte, proč Tesco zavedlo zákaznické kartičky a jak s daty o zákaznících dále pracuje.

Byť je to starší kniha, doporučuji ji všem, kteří se věnují tématu informační společnosti.

Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Polity.

 

Pracuji ve státní správě jako learning designerka. Zajímají mě tedy ustálené standardy v oblasti learning designu v ČR a ve světě. 

Velmi mě proto oslovila tato příručka z dílny NATO Training Group. Pracovali na ní desítky zkušených learning designerů z několika členských zemí, a je to vidět. 

NATO, byť nadnárodní organizace, v learning designu usiluje o jednoduchost,  reálné situace, příběhy, příklady z praxe a hlavně žádnou zbytečnou omáčku. Každý krok je zaměřen na přenositelnost do terénu.

Doporučuji všem learning designerům.

NATO Training Group. (2023). Advanced Distributed Learning Handbook. NATO. https://adlnet.gov/publications/2023/02/The-NATO-Advanced-Distributed-Learning-Handbook/ 

Studovala jsem informační vědu a téma informací se mi nechce úplně opustit. Přijde mi, že je to právě informační věda, která dává odpovědi na palčivé otázky dneška.

Například, co jsou to data? Jak se z dat tvoří informace? Co když jsou informace špatně vytvořené? Jak si poradit s misinformacemi či dezinfomacemi? A jak se z informací tvoří znalosti? 

Na to všechno dává odpovědi filosof Luciano Floridi. A byť se jedná “o velmi krátký úvod”, jeho vhledy jsou hluboké a pevně podložené.

Doporučuji všem zájemcům o téma informací, starší datum aktuálnosti nic neubírá.

Floridi, L. (2010). A Very Short Introduction to Information. Oxford University Press.

 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU.

Tématem newsletteru jsou trendy ve vzdělávacích technologiích, lektorské i digi tipy, online vzdělávání. 

Jste úspěšně přihlášeni k odběru newsletteru.