fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž předmětem je koupě produktů buď v elektronické nebo tištěné podobě (dále jen „produkty“) či lekcí či kurzů realizovaných buď online či offline (dále jen „služby„) , kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.klarapirklova.cz / www.speakandgrow.cz / www.mluvitarust.cz / www.teachandgrow.cz

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Mgr. Klára Pirklová, PhD.

IČO: 72783745

DIČ: CZ8262133495

Adresa: Záryby 233, 277 13

Email: info@klarapirklova.cz

Autorská práva

Všechny produkty jsou chráněny autorským právem.

Elektronické (PDF) i tištěné produkty je zakázáno kopírovat, šířit, prodávat či jakkoli poskytovat třetím osobám bez souhlasu autora.

Objednávka

Prezentace produktů či služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní Smlouvu. Kupující objednává produkty vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové stránky www.klarapirklova.cz/obchod/pokladna. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

Sjednanou kupní cenou produktu či služby (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Prodávající není plátce DPH, cena uvedená na webových stránkách a ve shrnutí objednávky je tak konečná.

Při nákupu elektronických produktů a při nákupu služeb se neúčtují žádné náklady na dopravu.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura přijde kupujícímu e-mailem.

Způsob platby

Platit je možné bankovním převodem na korunový účet prodávajícího či prostřednictvím online platební brány.

produkty – způsob dodání, dodací lhůta

Při koupi elektronických produktů či online kurzů vám bude po zaplacení poslán e-mail s odkazem, na kterém je možné otevřít a stáhnout produkty, nebo přihlašovací údaje do členské sekce platformy, na níž bude online kurz probíhat.

Zakoupené elektronické produkty vám budou dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Nejčastěji elektronické produkty odesíláme do několika hodin od přijetí platby. Pokud vám nepřijde do 3 dnů e-mail s odkazem ke stažení produktů, zkontrolujte prosím spam nebo hromadnou poštu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a vytisknout dokumenty ve formátu PDF.

produkty – Odstoupení od smlouvy

Za produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení začíná běžet následující den po dni doručení produktu. O odstoupení od smlouvy je potřeba prodávajícího informovat emailem na adresu info@mluvitarust.cz před uplynutím 30 denní lhůty.

V případě, že vrátíte elektronický produkt, jste povinni jej smazat na všech svých zařízeních, kam byl uložen. Peníze vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny za objednávku ani do 14 dnů po době splatnosti, následujícím dnem po skončení této lhůty dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a závazek prodávajícího dodat vám produkt.

produkty – Odpovědnost

Prodávající neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se také stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

SLUŽBY – PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Objednáním služby prostřednictvím e-shopu či objednávkového formuláře se zavazujete uhradit uvedenou částku na účet nejpozději do 7 dní od doručení zálohové faktury.

Vaše objednávka se stává závaznou po zaplacení kurzovného.

V případě, že se rozhodnete zrušit svou účast 10 dní před začátkem kurzu či lekce, kurzovné vám bude vráceno v plné výši.

V případě, že zrušíte svou účast na kurzu či lekci méně než 10 dní před začátkem, bude vám vráceno 50% ze zaplacené částky.

V případě zrušení účasti méně než 24 hodin před začátkem kurzu či lekce, kurzovné vám propadá.

Zameškané lekce se nenahrazují.

SLUŽBY – PRÁVA LEKTORKY

Lektorka má právo zrušit kurz či lekci z důvodu nenaplnění kapacity. 

Lektorka má právo zrušit studentovu účast na výuce v kurzu či lekci z důvodu závažného narušování průběhu kurzu či lekce. V takovém případě nebude vrácena poměrná část kurzovného studentovi.

ZÁVĚR

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Tyto obchodní podmínky může prodávající jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná na webových stránkách www.klarapirklova.cz/obchodni-podminky/.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 9.11.2019.

email: info@klarapirklova.cz

© Klára Pirklová, 2019