fbpx

Půlku roku 2020 jsem psala e-book. Celkové náklady na práci přesáhly 100tis. korun. Proč jsem se tedy rozhodla se začátkem roku 2022 opatřit e-book licencí Creative Commons, která opravňuje uživatele e-book nejen volně šířit, ale dokonce jej upravovat? 

Co obnáší psaní e-booku

E-book můžete vytvořit svépomocí za 14 dní v Canvě, nebo k němu můžete přistoupit jako k tištěné knize a projít všemi fázemi od přípravy přes spolupráci s redaktorem, korekturu, sazbu, grafiku až po ISBN.

Já jsem se při psaní e-booku Digitální výuka cizích jazyků rozhodla jít středem. E-book jsem psala po pečlivé přípravě za pomoci konzultací se zkušenějšími kolegy. Psaní mi zabralo půl roku. Grafiku mi dělala kamarádka za protislužbu. Zaplatila jsem si profesionální korektorku. Sazbu v Adobe InDesign jsem nakonec dělala sama, protože jsem už potřebovala projekt popohnat, ale stále jsem ještě neměla hotový celý rukopis. Naučila jsem se to za pár dní přes Youtube.

Celkové náklady – psaní, odborné konzultace, korektura, grafika a sazba – jsem přepočítala na víc než 100tis. korun (svůj čas tam samozřejmě počítám taky, protože jsem e-book psala na úkor jiných pracovních aktivit).

 

Úspěch e-booku

Náklady na e-book se mi vrátily během prvních 3 dnů prodeje.

Povedl se mi webinář, který jsem uspořádala v den spuštění prodeje v listopadu 2020. Zúčastnilo se ho přes 1000 učitelů a lektorů cizích jazyků. Skoro 300 z nich si e-book po skončení webináře zakoupilo.

Další vlna prodejů pak e-book zažil po novém roce. Už při psaní jsem se totiž rozhodla, že vytvořím také videokurz, který názorně ukáže online výuku, o níž v e-booku mluvím. K videokurzu jsem dávala e-book zdarma. Během pár měsíců tedy vygenerovaly videokurz a e-book zisky v řádech statisíců korun.

Část těchto prostředků jsem v dubnu 2021 investovala do organizace prvního ročníku konference Učíme jazyky ONLINE.

 

E-book lze volně šířit a upravovat

Při příležitosti 2. upraveného vydání v lednu 2022 (ao, digitální technologie zastarávají) jsem se rozhodla e-book opratřit licencí Creative Commons CC: BY-NC-SA 4.0.

Ta umožňuje e-book volně šířit na internetu a také jej upravovat (nekomerčně, při zachování stávající licence a uvedené autora).

Proč?

Prvně proto, že jsem po pracovní stránce v roce 2021 prošla asi upgradem. 🙂

Začala jsem studovat vzdělávací technologie na legendární katedře KISK na brněnské Masarykově univerzitě. Po roce studia a interakci s mladými učiteli a ještě mladšími spolužáky totiž asi začínám tušit, o čem bude vzdělávání v budoucnu a co je potřeba pro to udělat.

Nasákla jsem tím, co mladí lidé dnešní doby mají už nějak víc v sobě – otevřeností, prací nahlas (proto ostatně píšu i tento článek. A vírou, že dobrá práce se nikde neztratí, i když se šíří po internetu volně – bez možnosti autora to kontrolovat.

Takže e-book je teď zdarma. A já si otevřeně přeju, aby z něho čerpaly školy a instituce, které zavádějí metodiku pro online či hybridní výuku. A také lektoři, kteří budou chtít moje poznatky rozšířit či poupravit.

 

Co z toho mám?

Mám z toho samozřejmě pocit smysluplnosti a participace na dobré online vzdělávání.

Aktuálně tu také hraje roli, že se mi zaplatil čas, který jsem investovala do psaní a vysázení. Kdyby tomu tak nebylo, asi by se mi e-book tak snadno z ruky nedával. Přeci jen jsem zcela na volné noze – bez instituce či grantové agentury v zádech.

Nicméně, pokud budu v budoucnu e-book psát (plánuju to), ta myšlenka volného šíření tam bude už od začátku.

A tedy: Co z toho budu mít, když to nebudu mít zaplacené?

V tuto chvíli vnímám e-book volně šířený jako investici. A to ve dvou rodinách. První rodina: díky němu můžu veřejně ukázat, co umím a v čem jsem dobrá. Druhá rovina: vnímám význam komunity, která může kolem takového e-booku vzniknout. To je také důvod, proč ho vyměňuji za e-mail.

Ostatně, dnes je to tři dny, co jsem e-book vyslala do světa po své ose a už mám 3 nové účastníky školení a jednu uskutečněnou konzultaci.

Takže ano, otevřenost a práce nahlas mají smysl.

 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU.

Tématem newsletteru jsou trendy ve vzdělávacích technologiích, lektorské i digi tipy, online vzdělávání. 

Jste úspěšně přihlášeni k odběru newsletteru.