fbpx

Výuka cizích jazyků konstantně prochází inovacemi. Výraznou inovací posledních let je zkušenostní učení. Někdy také nazývané jako zážitkové učení či v případě angličtiny zážitková angličtina. Dnes vám napíšu, jak takové zkušenostní učení vypadá v praxi, co vám může dát a jak souvisí s častým přáním studentů – být schopen přemýšlet v cizím jazyce. 

Angličtina ráno v koupelně 

Vezměte si takovou běžnou ranní zkrášlovací rutinu. Stojíte před zrcadlem v koupelně. Několik dní v týdnu. Zřejmě v obdobný čas. Umět anglicky pojmenovat činnosti, které během této ranní rutiny vykonáváte, by se vám velmi hodilo. Anglické výrazy by se totiž přímo “nalepily” na danou aktivitu a elegantně obešly češtinu.

Pro své studenty v online kurzech natáčím takováto videa. Natočím sebe. Případně využiji video někoho jiného, ale video předabuji prostřednictvím funkce voice over. Někdy je to celý příběh. Někdy jen výsek každodenního života. Cílem těchto videí je vychytat situace, které se objevují v praktickém životě mých studentů. A použít takové jazykové prostředky, které jsou srozumitelné a zároveň snadno zapamatovatelné.

Jako třeba na tomto videu. Všimněte si, že jsem zvolila činnosti, s nimiž se můžete identifikovat. A všimněte si také, že používám omezené množství gramatických jevů a slovní zásoby.

Zážitek a reflexe

Zkušenostní učení je skvělé. Učitelé ale někdy zapomínají, že nepracuje pouze se zážitky a pak nic. Aby bylo účinné, potřebují následovat ještě další dva kroky. ZÁŽITEK – REFLEXE – ZOBECNĚNÍ.

V mých lekcích to vypadá tak, že se studenty se k videu opakovaně vracíme. Vyzývám je, aby si vše vyzkoušeli na vlastní kůži. Poté si vyměňujeme a porovnáváme své zkušenosti. Ranní rutina každého se trochu liší. Každý ráno používá trochu jiné produkty, vyhrazuje si na svou rutinu jiný časový úsek apod. Také nechávám studenty si uvědomit, že používám stále dokola ten stejný gramatický jev. Dodatečně vysvětluji specifika daného gramatického jevu. Aktivně pracujeme se slovní zásobou. Poté třeba vyzvu studenty, aby k tématu natočili vlastní video či audio. K jejich videu se pak vracíme prostřednictvím audio či video zpětné vazby.

Studenti se tímto způsobem učí rozpoznávat sílu své vlastní zkušenosti i sílu svého hlasu, kterým svou zkušenosti komunikují.

Naučte se pojmenovat běžné činnosti

Pokud chcete obejít češtinu a přeskočit od zkušenosti rovnou k cizímu jazyku, vydejte se cestou zkušenostního učení.

Můžete začít tím, že se podíváte na video výše a pak před zrcadlem sami zkusíte pojmenovat své běžné činnosti anglicky. Reflexe může vypadat i tak, že sami sebe natočíte na video. Možná pak při jeho sledování zjistíte, že anglicky mluvíte lépe, než jste dosud mysleli. Video a audio vlastního hlasu vůbec má velkou sílu.

Pokud byste si zkušenostní učení rádi vyzkoušeli pod mým vedením, máte teď jedinečnou příležitost. 29. června otvírám na 10 týdnů dva online kurzy, v nichž budete mít možnost studovat angličtinu na denní bázi, zkušenostně, prostřednictvím příběhů a výseků činností běžného dne. Kurzy jsou určené pro začátečníky a mírně až středně pokročilé studenty. Umožní vám zorientovat se v tématech všedního dne, povedou vás cestou, který obchází češtinu, pomohou vám rozpoznat sílu svého hlasu.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU.

Tématem newsletteru jsou trendy ve vzdělávacích technologiích, lektorské i digi tipy, online vzdělávání. 

Jste úspěšně přihlášeni k odběru newsletteru.