fbpx

V březnu jsem moc nečetla. Koukala jsem na zprávy o válce a propadala depresi.

V druhé polovině jsem se ale trochu zmátožila a vrátila se k Audible. Poslouchám knihy při přesunech a při skládání prádla. Čtu, když je chvíle.

Tady je moje hrstka březnových knih:

 

Philip N. Howard: Lie Machines

Ruskou hybridní válkou pro mě ožilo téma dezinformací a manipulací. Howard jde pozpátku v čase a odhaluje první velké dezinformační kampaně, které hrály roli například v amerických volbách či Brexitu.

Optikou rozpoutaného bezprecedentního konfliktu se člověk jen bije do hlavy – opravdu jsme si mysleli, že ruská garnitura Západ jen straší?!  A co vůbec zmůže demokracie tváří v tvář takovým praktikám?

Ještě se chystám na The Reality Game od Samuela Wooleyho.

HOWARD, Philip N. Research Methods In Information. Lie Machines: How to Save Democracy from Troll Armies, Deceitful Robots, Junk News Operations, and Political Operatives. Yale University Press, 2020. ISBN 978-0-3002-5020-6

Michal Černý: Proměna filozofie edukace v infosférické době

Druhou březnovou knihou je dizertace Michala Černého. Proč? S Michalem Černým – jedním z mých mentorů na KISKu – máme podobné filosofické ukotvení.

Když člověk vypadne z akademické sféry, svoje filosofické úvahy si může žít leda tak ve své hlavě, případně je prakticky vtiskovat do toho, co dělá.  Čtení dizertace Michala Černého bylo tedy jako zajít na kafe s učiteli, kteří mě formovali na prahu rané dospělosti – Patočka, Palouš, Sokol.

Ještě chvilku budu asi rozdýchávat označení uvedených autorů za heideggeriány. Ale ok, pokud to bereme tak, že každý myslitel 20.století je do jisté míry heideggerián. 

Dizertace začíná fenomenologií, ale zajímavě ji rozvíjí. Byla jsem ráda, že jsem v posledních měsících přečetla Damasia, Johnsona, Lakoffa a Floridiho. V interpretaci Michala Černého je to tak, že kde fenomenologie 20.století končí, tam oni pokračují. To se mi líbí. Seriózní návaznost na práce raných fenomenologů mi chyběla už dávno. 

Trochu opatrnější bych ovšem byla do tématu vzdělávání v infosféře míchat Komenského a jeho všenápravu. Jak mě před lety poučil Jan Blahoslav Lášek, u Komenského nejde Boha jen tak uzávorkovat. Všechny pokusy přenést všenápravu jako celkový koncept a zapomenout explicitně pojmenovat roli náboženské víry, jsou velmi troufalé. 

Jinak je dizertace skvělý počin zejména k tématu tělesnosti v kontextu vzdělávání, které se poslední roky nevyhnutelně děje na pomezí online a offline sfér. 

ČERNÝ, Michal. Proměna filozofie edukace v infosférické době [online]. Brno, 2022 [cit. 2022-03-24]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/iuy5y/. Disertační práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Radim ŠÍP.

 

Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz: Sprint

Každý měsíc čtu jednu knížku z byznysového prostředí. Tentokrát to byl Sprint. Kniha o tom, jak řešit problémy pomocí krátkodobých designových sprintů.

Hned v dubnu to vyzkouším se svými klienty. 🙂

Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. Sprint. Bantam Press, 2016.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU.

Tématem newsletteru jsou trendy ve vzdělávacích technologiích, lektorské i digi tipy, online vzdělávání. 

Jste úspěšně přihlášeni k odběru newsletteru.