fbpx

Škola je prostředím specifických sociálních interakcí, které se podílejí na jejím sociálním klimatu.

Úkolem učitele je být aktivním účastníkem sociálních interakcí ve třídě.

To krom jiného zahrnuje také práci s žáky, kteří jsou v kolektivu vnímáni jako “divní”. Ať už se jedná o žáky, kteří v kolektivu nemají kamarády, introverty nebo třeba žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

(Parafráze textu Sociální interakce… od Michala Černého. Zdroj: e-learning k předmětu Pedagogická psychologie.)

 

Otázka: Jak může učitel ovlivnit klima třídy?

Na sociální klima třídy má vliv vše, co ve třídě děje – verbální i neverbální komunikace, způsob vedení hodin, aktivity žáků o přestávkách atd. Vliv na klima třídy mají ale také sociální role, které na sebe v kolektivu žáci berou či jejich sociální status (oblíbený žák, divný žák apod.)

Učitel, jak se zdá, může sehrát ve formování sociálního klimatu třídy významnou roli. Alespoň to akcentují různé programy primární prevence. 

Ty zdůrazňují pozitivní funkci třídnických hodin, v nichž se využívají různé hry či zážitkové techniky. Cílem 

 

 

Otázka: Jaký vliv na třídní klima může mít organizace vyučování? 

Organizace vyučování může mít na třídní klima stejně pozitivní vliv jako má třeba zavedení zážitkových třídnických hodin či zavedení popisného jazyka. 

Do vyučování lze zařadit různé kooperativní aktivity – práce v hnízdech, kooperativní hry, společná práce na projektech apod.

 

Žákům, kteří se špatně začleňují, nemají dobrý prospěch či jsou introvertní lze ve skupinových aktivitách přidělit roli, která jim sedne a v níž budou moci ukázat, v čem jsou dobří.

Zajímavá situace z tohoto pohledu může nastávat v současné době – při střídání online a offline výuky. Někomu mohou mnohem více sedět online aktivity. 

 Z hlediska učitele je dobré třídní klima sledovat, reflektovat a intervenovat, kde je třeba.

 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU.

Tématem newsletteru jsou trendy ve vzdělávacích technologiích, lektorské i digi tipy, online vzdělávání. 

Jste úspěšně přihlášeni k odběru newsletteru.