fbpx

Rok 2020 je rokem… ONLINE VÝUKY. Jsem si jistá, že byste našli ještě spoustu další přídomků a pojmenování. V tomto článku se však zaměřím na to, co můžete očekávat od online výuky skupinových kurzů (nejen) angličtiny, než nám ji okolnosti zase přihrají do cesty. 

Co je a co není online výuka?

Dvě důležité informace na začátek:

1) Online výuka NENÍ MÉNĚ HODNOTNÁ než offline výuka (tedy výuka ve fyzické učebně).

2) Online výuka NENÍ POUHÝM PŘEKLOPENÍM offline výuky do online prostoru.

Co tedy online výuka je?

Když letos na jaře udeřila karanténa, některé školy přechod na online výuku zvládly s grácií, jiné se v tom dost plácaly. Krom technických záležitostí bylo klíčové si uvědomit, že prostě nejde vzít učebnici, sednout si se studenty před obrazovku a učebnici začít společně vyplňovat. Virtuální prostor má prostě jiné možnosti než fyzická třída. Má výhody i nevýhody.

Mezi hlavní výhody patří možnost přinést do hodin autentické materiály (videa, audia, mapy, plakáty, panoramata apod.). Namísto vysvětlování všechno názorně ukázat. A v neposlední řadě nechat studenty interaktivně do těchto materiálů zasahovat (psát, malovat, odkrývat, skládat puzzle, hledat detaily apod.).

Jakmile učitel pochopí, že online prostor pro vás studenty nabízí možnosti, na které ve fyzické třídě jednoduše nedosáhnete, dokáže pro vás vytvořit vysoce hodnotnou vzdělávací zkušenost. Zcela na úrovni offline výuky.

 

Jak tedy probíhá online výuka skupinových kurzů?

Klíčem je mít vhodný videokonferenční nástroj. Celosvětovou špičkou je aktuálně Zoom. Funguje na stejném principu jako Skype, tedy je pro studenty zdarma a je dostupný na pár kliknutí z počítače, mobilu či tabletu. Pro skupiny ale nabízí více možností.

V Zoomu jde například sdílet obrazovku. Koukat se společně na video. Z vlastní obrazovky vám učitel může vytvořit interaktivní tabuli, na kterou můžete psát či kreslit. A také vás může poslat do samostatných místností, kde můžete v klidu pracovat ve dvojicích.

Hodina má obdobné části jako ve třídě: přivítání / rozehřívací aktivita / opakování / uvedení do tématu / konverzace, práce ve dvojicích, dril, hra apod. / shrnutí a reflexe hodiny / zakončení.

Nicméně, děje se tak trochu jinými prostředky. Uvedení do tématu se může uskutečnit prostřednictvím video-kvízu. Konverzace může být podpořena anketou, malováním, odhalováním či hádáním částí nějaké informace, prací ve dvojicích v samostatných místnostech či svižnou komunikační hrou. Reflexe a zakončení může mít rovněž velmi názorný charakter, např. barevně vyznačit slova, kterými byste dnešní výukovou zkušenost popsali.

 

Je pro vás online výuka vhodná?

Na učitele klade online výuka vyšší požadavky. Potřebuje se orientovat v rozmanitých metodách a technikách výuky, aby pro vás vytvořil opravdu zajímavou vzdělávací zkušenost.

Pokud se mu to ale podaří, možná už se nebudete chtít vrátit do klasické učebny, protože vás ta názornost, hravost a lehkost naprosto uchvátí.

Z praktického hlediska jsou rozhodující tyto tři faktory.

1) Dobré připojení k internetu.

2) Možnost se doma někde zavřít a jasně si s rodinou vytyčit hranice.

3) Otevřenost novým zkušenostem.  

Pokud tyto tři požadavky dokážete naplnit, pak je online výuka pro vás to pravé.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU.

Tématem newsletteru jsou trendy ve vzdělávacích technologiích, lektorské i digi tipy, online vzdělávání. 

Jste úspěšně přihlášeni k odběru newsletteru.