fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž předmětem je koupě produktů buď v elektronické nebo tištěné podobě (dále jen „produkty“) či lekcí či kurzů realizovaných buď online či offline (dále jen “služby”) , kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.klarapirklova.cz

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Mgr. Klára Pirklová, PhD.

IČO: 72783745

DIČ: CZ8262133495

Adresa: Záryby 233, 277 13

Email: info@klarapirklova.cz

Autorská práva
Všechny produkty vyjma produktů, u nichž je uvedena jiná licence, jsou chráněny autorským právem.

Produkty (pokud není uvedeno jinak) je zakázáno kopírovat, šířit, prodávat či jakkoli poskytovat třetím osobám bez souhlasu autora.

Objednávka
Kupující objednává produkty vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové aplikaci Woocommerce či přímou objednávkou na e-mailu info@klarapirklova.cz. Kupující odesláním objednávky přes Woocommerce či e-mail stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad
Sjednanou kupní cenou produktu či služby (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Prodávající není plátce DPH, cena uvedená na webových stránkách a ve shrnutí objednávky je tak konečná.

Při nákupu elektronických produktů a při nákupu služeb se neúčtují žádné náklady na dopravu.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura přijde kupujícímu e-mailem.

Způsob platby
Platit je možné bankovním převodem na korunový účet prodávajícího či prostřednictvím online platební brány.

Produkty – způsob dodání, dodací lhůta
Při koupi elektronických produktů či online kurzů vám bude po zaplacení poslán e-mail s odkazem, na kterém je možné otevřít a stáhnout produkty, nebo přihlašovací údaje do členské sekce platformy, na níž bude online kurz probíhat.

Zakoupené elektronické produkty vám budou dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Nejčastěji elektronické produkty odesíláme do několika hodin od přijetí platby. Pokud vám nepřijde do 3 dnů e-mail s odkazem ke stažení produktů, zkontrolujte prosím spam nebo hromadnou poštu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, hardwarové a softwarové vybavení umožňující čtení dokumentů ve formátu PDF a sledování videí v HD kvalitě.

Produkty – odstoupení od smlouvy
Za produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení začíná běžet následující den po dni doručení produktu. O odstoupení od smlouvy je potřeba prodávajícího informovat emailem na adresu info@klarapirklova.cz před uplynutím 30 denní lhůty.

V případě, že vrátíte elektronický produkt, jste povinni jej smazat na všech svých zařízeních, kam byl uložen. Peníze vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny za objednávku ani do 14 dnů po době splatnosti, následujícím dnem po skončení této lhůty dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a závazek prodávajícího dodat vám produkt.

Produkty – odpovědnost
Prodávající neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se také stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Služby – typy služeb
1) Webináře: Po rezervaci a zaplacení webináře dostanete přístup do příslušné aplikace. V případě nenaplnění kapacity webináře, vám budou vráceny peníze na účet či nabídnuta kompenzace.

2) Konzultace pro lektory zahrnuje 90min online konzultaci, kterou lze čerpat jednorázově či nadvakrát.  Součástí balíčku je komunikace prostřednictvím sdíleného Google Doc, který je uložen bezpečně na firemním Google Workspace. Setkání je třeba předem rezervovat prostřednictvím aplikace calendly.com/klara-pirklova v aktuálně dostupných časech. Čerpání případné druhé konzultace nemá deadline. Nejnižší doba čerpání je 30min.

3) Mentoring: Balíčky 180min / 360min lze čerpat online podle potřeb. Součástí balíčku je komunikace prostřednictvím sdíleného Google Doc, který je uložen bezpečně na firemním Google Workspace. Jednotlivá setkání je třeba předem rezervovat prostřednictvím aplikace calendly.com/klara-pirklova v aktuálně dostupných časech. Čerpání případné druhé konzultace nemá deadline. Nejnižší doba čerpání je 30min.

4) Skupinový program 10 týdnů pro váš projekt probíhá po dobu 10 týdnů online. Součástí programu je nejméně min. 8 online webinářů, neomezený přístup podpůrným materiálům a podpora na platformě pro správu komunit.

Služby – online náhrada offline událostí

V případě událostí, jež nejsou ovlivnitelné lektorem, dojde k přesunu případných offline událostí z fyzického prostředí do online prostředí.

Služby – platební a storno podmínky
Objednáním služby prostřednictvím e-mailu či objednávkového formuláře se zavazujete uhradit uvedenou částku na účet nejpozději do 7 dní od doručení zálohové faktury. Vaše objednávka se stává závaznou po zaplacení služby.

1) Webinář / program: V případě, že se rozhodnete zrušit svou účast 10 dní před začátkem, platba vám bude vráceno v plné výši. V případě, že zrušíte svou účast  méně než 10 dní před začátkem, bude vám vráceno 50% ze zaplacené částky. V případě zrušení účasti méně než 24 hodin před začátkem, platba vám propadá. Zameškané lekce se nenahrazují.

2) Konzultace / mentoring nemají deadline pro čerpání předplaceného časového balíčku. Od služby lze odstoupit nejpozději 24hod po vyčerpání první konzultace, a to na základě písemné žádosti doručené na email info@klarapirklova.cz. Poměrná část bude vrácena bez storno poplatku. 

Služby – práva prodávající
Prodávající má právo zrušit webinář / program z důvodu nenaplnění kapacity.

Prodávající má právo zrušit účast kupujícího na výuce z důvodu závažného narušování průběhu webináře/programu. V takovém případě nebude vrácena poměrná část kurzovného.

Závěr
Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Tyto obchodní podmínky může prodávající jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná na webových stránkách www.klarapirklova.cz/obchodni-podminky/.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 17.1.2022.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU.

Tématem newsletteru jsou trendy ve vzdělávacích technologiích, lektorské i digi tipy, online vzdělávání. 

Jste úspěšně přihlášeni k odběru newsletteru.

ZÍSKEJTE E-BOOK ZDARMA.

E-book vám p zadání emailové adresy přijde na e-mail. Posílám také pravidelně newsletter s novinkami a tipy k tématu vzdělávací technologie a online didaktika. Nespamuji. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. 

E-book je na cestě k vám. Hledejte raději i ve složkách Hromadné a Spam. Chcete mě podpořit? Přijďte na školení: klarapirklova.cz/skoleni

PŘIHLASTE SE DO 5DENNÍ VÝZVY.

Během 5denní výzvy si najděte téma svého prvního (nebo dalšího) online kurzu.

Jste úspěšně přihlášeni do 5denní výzvy.