fbpx
“Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?” – Mary Oliver Věřím hodně na nové začátky. Přelom roku jsem tedy strávila s blokem a tužkou v ruce. A vzešly z toho velké věci. Dnes vám rozrazím jaké.

JAK NA TO?

Nehorší je začít, a tak jsem začala aktivitou ONE WORD. Prostě: Procházíte si seznam šmrcovních slov v angličtině. Byť nerozumíte úplně všemu, angličtina k vám mluví trochu jinak než čeština. Bez zbytečných negativních konotací. Bez balastu, který s sebou rodný jazyk někdy může nést. Velmi se mnou rezonovala slova BOLDNESS (smělost), OPENNESS (otevřenost), TOGETHERNESS (soudržnost) a FREEDOM (svoboda). Rozhodla jsem se na nich stavět. V záměrech osobních, rodinných i pracovních. Využila jsem pracovní sešit, který jsem k tomuto účelu vytvořila pro sebe a své studenty loni touto dobou. Vede vás technikami jako je mentální mapování, určení dílčích cílů, reflexe toho, co právě žijete, jež vás pak postupně vedou k definování osobní vize a mise a pak zase zpět k dílčím záměrům a konkrétním cílů. Trochu jako ve spirále.

CO Z TOHO VZEŠLO?

Stálo mě to několik vycházek do polí a pár pozdních večerů o samotě s horkým čajem, abych zjistila, kudy se má můj letošní rok ubírat. Z MÝCH ZÁMĚRŮ PRO LETOŠNÍ ROK napříč všemi kategoriemi začal velmi ostře jeden vystupovat, to PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE. Jednoznačně, ale vlastně úplně nečekaně. Aneb berte mě jako důkaz toho, že záměry neleží vždy přímo před očima. Protože přece: Mám čtyři malé děti, žiju v zapadákově, nehnu se odsud, jak teda můžu dělat přeshraniční spolupráci? To jsou ty předsudky a vnitřní bloky, prosím, a jimi se, moji milí, nenechte zmást. Prostě jsem přišla na to, že můžu. 🙂 Mým prvotním záměrem pro letošní rok je tedy navazovat ve velkém přeshraniční spolupráci na všech úrovních (osobní, rodinné, pracovní, dětské, neziskové, sportovní, kulturní) a dělat pro to alespoň jeden MIKRO KRŮČEK KAŽDÝ DEN. Mít záměr před očima takto před očima má velkou východu. Neztrácíte čas. You`re not wasting your one wild and precious life. Vaše Klára P.S. Pracovní sešit, o kterém tu mluvím, získáte zde.